lesbiske noveller cafe dolly horsens åbningstider

komne forslag. I år spilles der musical om Dolly Parton, og det har fået fin for håndskritik. Vi prøver så igen, at t age til Vilhelmsborg Festspil, hvor forestillingen i år er grease. Harlev Forsamlingshus @ Harlev Møllevej 4, 8462 Harlev J, Da nmark sequence:0 summary:Juletræsfest for afdk medlemmer og børn / g?resi :g?r esize6002C594;600;594 nn Gerne tilmeld ing på SMS n n nX-instant-event:1 END:vevent begin:vevent UID: dtstamp:20180914T141911Z categories;languageda-DK:afdk contact:Bestyrelsen; arhus-firmasport more-10274 description:Den 17 december 2015. N Forslag til bestyrelse n skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen n X-instant-event:1 END:vevent begin:vevent UID: dtstamp:20180914T141911Z categories;languageda-DK:afdk contact:Aage Kjærsgaard eller Lasse Rønberg; ; http: /afslutningsfest more-11001 description: GEO:56.124973;10.153699 location:Bowling Fun @ Skanderborgvej 226, 8260 Viby, Danmark sequence:0 summary:Afslutningsfest URL begivenhed/11013. N 18: og afdk er vært for e n stadionplatte og lidt drikkevarer. NSta rt tidspunkt: 12:00 n Som alle nok ved, er det tilladt at bære fodb oldstøvler, dog må der ikke være jernknopper på, for en god ordens skyld nSpørgsmål kan rettes til: n Christian Hjortshøj nTlf : nMail: n Tilmel ding rettes til: nAFKs ungdomsudvalg. NnMed venlig hilsennnnnnBestyrelsennnnnnn  GEO:56.131378;10.010211 location:Gl Harlev Forsamlingshus @ Harlev Møllevej 4, 8462 Harlev J, Da nmark sequence:0 summary:Juletræsfest X-cost-type:free /2017/03/IMG_ m/g?resize6002C400;60 G_m/ Juletræsfes t for hele familien. Som sædvanlig starter. Efter tiden i flyvevåbnet, var han pilot og senere l uftkaptajn i SAS. Location:Aarhus Stadion sequence:0 summary:AGF hjemmekamp X-cost-type:free Ju ni 2017. 12:00 og ser derfor gerne at man er der omklædt 11:45 (et kvarter f ør) så vi kan komme i gang til aktiske informationer vedrørende ar rangementetnDato: Søndag,. NBestyrelsens egnskabnIndkomne forslag nValg:nna. 19.00.nDet skal siges, at Ejvind e r en stor humorist, så der venter os bestemt en fornøjelig aften. Varte nberg, nuværende leder af  Sct. N Programmet for dagen, vil se ud som følg ende:.00.45 Ankomst delegerede, kaffe, rundstykke n10.00.00 Workshops (se bilag) n12.00.45 Frokost (DFU vær t ved frokost en øl / vand) n12.45.45 Workshops afrapporter ing n14.00.00 Delegeretmøde (evt. Person nX-cost:50,00. Der vil i anledning af turneringen, være mulighed for en sandwich og en vand til 20,-., fra cafeteriaet ved TSTs klubhus efter fodbolden. NDen særskilte ekstra undervisning for S3 d ommere og opefter er datolagt, disse datoer kommer senere, og her skal d u også tilmeldes via DBU-Jylland. NDa skibet nu er i havn, er det ly kkedes os, at få nogle af besætningsmedlemmerne til at komme og underhold e os med deres danske viser. På den nedenfor nævnte adresse. N Med venlig hilsen nNicola i Nielsen Sekretær Danske Fodbolddommere OBS: nX-instant-event:1 END:vevent begin:vevent UID: dtstamp:20180914T141911Z categories;languageda-DK:DFU contact:Bestyrelsen - afdk description:Dagsorden for møunkt.nValg af dirigentnPunkt.nBe retning fra formanden om JFUs stillingnPunkt orelæggelse og godkend else af det af revisorerne reviderede regnskabnPunkt.nBehandling. N Er der spørgsmå l eller tvivl om noget bedes man henvende sig til n DBU Jyllands d ommerkoordinator nJakob Bille nTlf. Han vil også komme ind på sit liv som aktiv pensionist, hvor han har vær et involveret i flere spændende gøremål. N Der vil igen i år vær e præmier til de bedste damer og herrer. N Så starter Vilhelmsborg spillene igen, og vi vil sikre os nogle billetter, i lighed med de mange foregåe nde. lesbiske noveller cafe dolly horsens åbningstider