Finna

Hennes dröm är att någon dag vara starkast i Finland

Ensamstående kvinnor i Finland john

Svensk Juristtidning och de finska krigsbarnen — en historisk återblick Av f. Sympatin för Finlands sak ledde i Sverige till hjälpinsatser av skilda slag. Centrala Finlandshjälpen hade en koordinerande funktion för flera av dessa insatser, bl. Mindre känt är att Svensk Juristtidning SvJT genom sin redaktion aktivt medverkade till att barn i juristfamiljer i Finland kunde beredas plats i svenska juristhem. I uppropet upplystes också att redaktionen samarbetade med Centrala Finlandshjälpen och att Sveriges Domareförbund, Sveriges Advokatsamfund och Svenska Styrelsen för de Nordiska Juristmötena instämde i uppropet. SvJT:s redaktion fortsatte emellertid att själv sköta den praktiska hanteringen av hjälpinsatsen genom att ta emot och behandla önskemål från juristfamiljer i Finland och genom att förmedla kontakter med svenska juristfamiljer som var beredda att motta barn från Finland. Huvudansvarig inom redaktionen för detta omfattande arbete var tidskriftens redaktionssekreterare, dåvarande byråchefen Ivar Strahl, som redan den 8 december skrev till ett antal ledande jurister i Finland för att underrätta dem om SvJT:s initiativ och för att be dem medverka till att detta blev känt i Finland. Han fick bl.

Hyppää sivulla

Meditationer av broder Alois Vid kvällsbönen var dag under mötet ledde broder Alois en meditation. Texterna till dessa meditationer går att läsa här. Tisdag afton den 28 december Jag vill anträda med att säga några ord gällande holländska. På holländska Jag skulle hava velat uttrycka det jag kommer att säga på ert språk, men det är bättre att jag talar engelska så att alla de andra likaså kan förstå. Det är en eufori att hålla ett Europamöte i Holland för första gången.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *