Finna

Sökesnotiser

Ensamstående svenska tjejer erbjuder oss dames

Kvinnobyrån erbjuder stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att utsättas för våld, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd — både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även vägledning för dig som väntar barn utan en partner, samt ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden. Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina upplevelser. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov. Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom och en genusvetare. Vi har tystnadsplikt, dock en skyldighet att underrätta myndigheter när oro om att barn far illa finns. Adress:  Kungsgatan 57 D Busshållplats finns i närområdet.

Frågor & Svar

Nedom kan du välja att visa all sökesnotiser eller endast från företag alternativt kommuner. Vill du se vilka såsom söker uppdragstagare i just ditt län? Klicka på Filter för att sila notiserna. Söker ni fler trygga vuxna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *