Finna

Same-sex marriage

Äktenskap byråer lista universe

Efter gemensam beredning med cheferna för övriga departement anhöll chefen för justitiedepartementet, statsrådet Löfgren, att få underställa Kungl. Maj:ts prövning frågan om genomförandet av den vid års lagtima riksdag beslutade nya departementsindelningen, och anförde föredraganden därvid följande. Till års riksdag avlät Kungl.

Senaste händelser

Mannens moster sa att hon åt morgonmål när hon hörde ett gräl. När hon tittade ut genom fönstret tittade hon mannen brinna insvept i ett filt. Hon säger att hon sprang till en vattenslang och släckte elden, men inte innan han nästan satte huset i brand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *