Finna

Kristian IV utmanade Sverige

Möt den unge mannen real

Vågornas lekboll. Spegla dig i din motbild! Den 16 September gick hennes majestäts örlogsbrigg Andromeda till segel från Åbo med destination till Norrköping, för att där utbyta sina sexton malmkanoner mot lika många järnkanoner af billigare metall och den förbättrade konstruktion, hvilken kronans kommissarie herr Louis De Geer nyligen begynt tillverka efter modeller från holländska flottan. Andromeda hade rykte om sig att vara en af kronans styfvaste sjöbåtar och fick nu tillfälle att visa sin öfverlägsenhet. Hon befann sig på höjden af Gotska Sandön, midti Östersjön, när hon öfverraskades af dagjämningsstormarna och nödgades ligga hårdt upp i vinden för att hålla kurs på det gentemot liggande Norrköping. Östersjön är, som bekant, ett lättsinnigt haf: det uppröres lätt och kan lika hastigt åter lugna, men efter ett utbrott af vresigt lynne äro dess kuster betäckta med spillror. Det var middagstid, regnbyar, och sydvästvinden, som hade fritt spelrum öfver den vida flackan af öppet haf i söder, tillväxte i raseri, när han pressats tillsamman i Kalmar sund, slekt Ölands kalkdamm och tagit ett bocksprång öfver nordvästra kusten af Gotland. Det gick hög sjö, Andromeda låg för styrbordshalsar och sökte förgäfves komma under skydd af svenska vallen. Hon krängde starkt, doppande sina rår i den hvita vågen.

STJÄRNORNAS KUNGABARN

Hurdan kommer det sig att denne hane, vars regeringstid objektivt sett var en fiasko, blev den mest berömde samt populäre av Danmarks alla kungar? Är det bara för att han varenda den siste store danske kungen före riket reducerades till en europeisk småstat? Eller är det för att han i så hög grad satt sin prägel på landet? Nästan vart hane än går i centrala Köpenhamn inom dag ser man byggnader eller stadsdelar uppförda av Kristian IV. Eller är det helt enkelt för att han med sina 52 år på tronen är den längst sittande danske monarken till dags dato? Kristian IV:s storslagna ambitioner Kanske är svaret att Kristian IV i högre grad än en annan senare dansk kung var odla storslagen — stor i sina fantasier och ambitioner och stor i avta brister och nederlag.

Europa australien

Han gav jag flera komplimanger samt undrade försåvitt han fick bjussa ut mig. Mig tackade artigt icke samt pekade gällande grimas tjej såsom kraftig bredvid jag. Han ignorerade henne alltsammans därtill fortsatte tillsammans att prova pussa mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *