Finna

Jobb för Arbete Dagtid i Jönköping

Möt gratis från Jönköping goda spraydate

Psykiatriveckan Foto: Illustration: Lotta Bynert Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Föreläsningarna live-streamas och erbjuds alltså i digital form den november Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa — peers — medverkar i föreläsningarna. De fysiska föreläsningarna har ställts in Föreläsningarna är gratis.

Samarbete och finansiering

Regionalt forskningsprogram Regionalt forskningsprogram Forskning i nära samverkan. För företagens, högskolans och regionens bästa. Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i företagens vardag samt i forskningsprojekt som stärker Jönköping såsom forskningsregion. Det är tanken med det regionala forskningsprogram som Jönköping University, Distrikt Jönköpings län och näringslivet gemensamt driver sedan Jönköping University och Region Jönköpings län skapade tillsammans, och inom ramen för den avsiktsförklaring som träffadesett regionalt forskningsprogram med inriktning mot näringslivet. Tillsammans programmet satsar vi gemensamt för att: öka forskningsvolymen i regionen, på gata mot att bli en ledande forskningsregion i Europa enligt målet i den regionala utvecklingsstrategin RUS. Samarbete och finansiering Region Jönköpings län och Jönköping University stödjer programmet med 5 miljoner kronor vardera för varje treårsperiod, mot att näringslivet bidrar med egen tid analog cirka 10 miljoner kronor till genomförandet bruten de tre forskningsprojekt som löper mirakel denna period. Forskningsprojekten Totalt har nio projekt startats upp sedani omgångar bruten tre per år.

Region Jönköpings läns medarbetarpolicy

Att vara medarbetare Foto: Elin Carlholt Att vara medarbetare i regionen ska bidra möjlighet till engagemang och lärande. Ett bra verksamhet behöver engagerade och kompetenta medarbetare. Medarbetare som trivs och arbetar för bästa möjliga resultat tillsammans tillsammans arbetskamrater och chefer. För att regionens vision och mål ska bli realism behöver var och en handlingsfrihet samt möjlighet att tänka nytt inom givna mål och tillgängliga resurser. Vi vill ge dagens och morgondagens medarbetare goda förutsättningar att möta invånarnas behov, att utveckla verksamheten och att vara tillsammans och skapa en god arbetsmiljö. All ska ha tillgång till stöd, inspiration och utveckling i sina olika roller och med sina olika uppgifter. Distrikt Jönköpings läns medarbetarpolicy Ett framgångsrikt medarbetarskap vilar på regionens grundläggande värderingar. Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete emellan arbetskamrater och chefer.

AIK: - 2019-04-14 \

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *