Finna

9 kvinnor som har förändrat ditt liv

Möt rätt kvinna jag just manx

Kvinnorna från vårt län i bildkollaget har alla drabbats av en förlossningsskada. Många har fått vänta i flera år på rätt vård. Foto: Privat. Ladàn Eghbali i Enskede blev nonchalerad av sin läkare — innan hon till slut blev opererad för sina skador. Trots att ett av landets få specialistcenter för förlossningsskadade finns på Huddinge sjukhus — Bäckbottencentrum — har många drabbade kvinnor i länet fått kämpa för att få vård. Ladàn Eghbali i Enskede sökte vård flera gånger innan hon fick hjälp. Och hon minns särskilt ett vårdbesök: — Den läkaren nonchalerade alla mina symptom.

Rösträttens viktiga datum

Vi har rösträtt. Vi blir myndiga när vi är 18 och vi tillåts använda preventivmedel. Det är lätt att ta för givet, men det är inga självklarheter. Våra rättigheter är en resultat av en ändlös kamp såsom fortsätter än idag. Det här är en hyllning till alla kvinnor såsom förändrat världen och banat väg förut kommande generationer genom sin kamp. Emmeline Pankhurst Att kvinnor får rösta är en ganska ny företeelse, men det är bara hundra år sedan lagen om allmän rösträtt gick igenom inom Sverige. Emmeline Pankhurst kämpade för feminin rösträtt i Storbritannien och drev sin agenda så hårt att hon år lyckades få igenom rösträtt för kvinns över 30 år. Hon dedikerade sitt liv för att främja kvinnors jämställdhet, något hon fängslades för vid en flertal tillfällen.

Begränsningar

Frågan kan framstå som enkel att replikera. Ändå anger forskare, journalister, politiker samt museer inte sällan olika årtal. Mot exempel konstaterade Dagens Nyheter i sin årskrönika att Sverige under året hade infört och tillämpat allmän rösträtt. Skada det skulle dröja till september före kvinnor fick rösta. Det som hade skett var att riksdagen beslutat att avskaffa de så kallade penningstrecken anspråk på årsinkomst över en viss belopp, alternativt att äga eller arrendera ett fastighet över ett visst taxeringsvärde , vilket innebar att ett ökat mängd av landets män fick rösträtt. Rösträttens viktiga datum Betyder det att allmän rösträtt för män infördes — samt allmän rösträtt i könsneutral mening infördes ? Det är en vanlig analys, men det förekommer också att andra årtal lyfts fram som den allmänna rösträttens födelseår, och då särskilt åren och Förklaringen är denna: Den 17 december beslutade den extrainkallade riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Detta viktiga principbeslut lade inom sin tur grunden för de lagändringar som möjliggjorde rösträtt för kvinnor.

Hattar och mössor

Riksdagens historia Riksdagens historia Hur länge inneha det funnits en riksdag i Sverige? Svaret är inte helt enkelt. Det beror på vad man räknar såsom en riksdag. Redan år kallade hane till ett möte i Arboga förut att diskutera och besluta om viktiga frågor för landet. Arboga möte inneha därför ibland kallats Sveriges första parlament. Men först vid Gustav Vasas två riksmöten i Västerås och kan hane tala om en riksdag som representerade delar av folket genom de fyra stånden — adel, präster, borgare samt bönder. Själva termen riksdag började användas under talet Här kan du studera mer om några viktiga punkter inom riksdagens historia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *