Finna

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Möt tjejer från quotev

Webbsändningar Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under —talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under och talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga arbetskraftsdeltagandet: den inkomstbaserade föräldraförsäkringen, den utbyggda offentligfinansierade barnomsorgen, rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet, samt den borttagna sambeskattningen inom hushållet. Det finns även mer sentida reformer som påverkar kvinnornas arbetsutbud. När bostadsbidraget reformerades så att det blev mer lönsamt för båda makarna att arbeta steg till exempel de gifta kvinnornas sysselsättning.

Förekomst under 2013

Kan idrott för tjejer bidra till förbättring integration? Det ska Magnus Dahlstedt, expert i socialt arbete, undersöka i en nytt forskningsprojekt. Nu ska forskare analysera om satsningar på idrott riktade speciellt till tjejer i utsatta bostadsområden kan bidra till minskad segregation. Foto: iStock. Inom forskningen har det diskuterats försåvitt idrotten kan bidra till exempelvis utökad integration, minskad kriminalitet eller vara offentligt fostrande. Vad visar forskningen, leder idrottssatsningar till bättre integration? Idrotten har ett viss potential.

Möt tjejer från andra radio

Kvinnors och mäns arbetsmarknad skiljer sig åt

Avkomma i fängelse I flera delar bruten världen anses flickor vara mindre värda Många flickor i världen, framför allting i låg­inkomst­länder, går ett svårt leva till mötes. Redan innan de föds är flickor­na ofta dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan för många genom alltsammans livet. Senast uppdaterad: 29 oktober När talibanväldet upphörde blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att erhålla skolundervisning. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer anser inte att det är värt att investera i flickor eftersom tanken är att de ska gifta in sig i en annan familj. Flickor tillåts ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och tillåts även mindre omvårdnad. I många låginkomst­länder vaccineras pojkar i större utsträck­ning ännu flickor.

Handla i gåvoshopen

Äldre Könsstympning och omskärelse av flickor samt kvinnor Könsstympning och omskärelse av tjejer och kvinnor är en flera kilo år gammal tradition. Traditionen förekommer inom en del länder i Afrika samt i Mellanöstern. Den kan se annorlunda ut i olika länder. I Sverige är könsstympning omskärelse av flickor samt kvinnor förbjudet  enligt lag med bann mot könsstympning av kvinnor. Om hane är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utrikes. Könsstympning innebär att man skär dän delar av de yttre könsorganen gällande flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem såsom utför det och förklaringarna till hurså. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har anförare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *