Inbjudningar

Schemalägga ett möte via ‘LoopUp for Outlook’ -appen

App för mötesuppgifter kontakta miami

Search Skapa ett mötesrum Ett Lifesize-möte är ett molnbaserat mötesrum och är perfekt för regelbundet schemalagda eller återkommande händelser. När mötet har skapats är det alltid tillgängligt och deltagare kan gå med när som helst. Klicka på Möten i navigeringspanelen och klicka sedan på Skapa ett möte. Ange ett mötesnamn och skriv in moderatorns namn. Moderatorn kan ta bort deltagare samt slå av och på ljudet för deltagare i ett möte.

PIN-kod : Personal Identification Number

Integritetspolicy Läs om vad vi gör förut att skydda dina personuppgifter Den aktivitet som Knodd bedriver både kräver samt involverar behandling av personuppgifter som ledning dig och ditt barn. Vi värnar starkt om den personliga integriteten samt för att vi på ett odla tydligt och heltäckande sätt som genomförbart vill informera dig om hur vi behandlar såväl dina som ditt barns personuppgifter har vi tagit fram den här policyn. Policyn har tagits fram som ett led i att befästa dina och ditt barns rättigheter samt innehåller bland annat information om vem som är personuppgiftsansvarig, vilka personuppgifter såsom behandlas och i vilka syften, vilka lagliga grunder som är tillämpliga gällande behandlingen, om personuppgifterna lämnas ut mot tredje part samt vilka rättigheter ni har. Policyn innehåller även grundläggande fakta om s. Du är alltid välkommen att kontakta oss på privacy unge. Knodds verksamhet m.

Hade du nytta av den här informationen?

Klicka på Skapa LoopUp-inbjudan från ditt Outlook-verktygsfält 2. Om du har flera mötesrum ombeds du att välja vilket mötesrum du vill skapa en inbjudan mot 3. Om du väljer Göm all inringningsnummer kommer mötesinbjudan bara innehålla möteslänken. När deltagarna klickar på denna kan de ange sitt telefonnummer för att ringas upp eller se en förteckning med inringningsnummer om de föredrar att ringa in. Klicka på Infoga.

Håll smidiga möten.

Vill du översätta beskrivningen till Svenska Sverige med Google Översätt? StartMeeting offers world-class audio and video conferencing paired with collaboration tools like instant messaging knipa a virtual phone coming soon to give companies a simple-to-use communication lösning that just works. We offer a 30 day free trial to new users so download it today. We believe everyone, everywhere should have tillgänglighet to a world-class audio and video conferencing solution so we developed technology that is incredibly easy to use and offer it at an industry leading price. If you need a more powerful, intuitive, streamlined way to stay connected you need StartMeeting. To get started, download the app to your device. At the scheduled time of the online meeting, tap the invitation link from your email or the StartMeeting app and enter the meeting credentials. Connecting to the Audio Conference Call: Once you have joined the meeting, you have the förköpsrätt to dial into the conference call using your telephone or internet connection. Please contact Customer Care at or by email at support startmeeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *