Inbjudningar

Läroplan för förskolan

Att lära känna kvinnor i skjutvapen

Kvinnor saknas i svenska läroböcker i historia. Bara tretton procent av alla personer som nämns i de granskade böckerna är kvinnor. Detta trots att de är anpassade efter den nya läroplanen. Dagens Nyheter har räknat namngivna män och kvinnor i historieböcker för årskurs sju till nio i grundskolan. Alla böcker är anpassade efter den nya läroplanen, marknadsförs på förlagens hemsidor och är publicerade eller omtryckta senast — de anses vara nya. De granskade böckerna kommer från fyra av landets största förlag för läromedel.

Navigeringsmeny

Gällande skolverket. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Ciceron och webbinarium om förändringarna i Lpfö Förskolan ingår i skolväsendet samt vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta samt utveckla kunskaper och värden. Den skall främja alla barns utveckling och inlärning samt en livslång lust att bilda. Utbildningen ska också förmedla och grundfästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *