Inbjudningar

Barnäktenskap

Enda flicka för islam

Samtycke anses ofta vara en typ av avtal för sexuell aktivitet, men definitionen av sexuellt samtycke är komplex. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på amerikanska collegestudenter, och det har saknats svenska empiriska studier som undersöker sexuellt samtycke i befolkningen. Syftet med den här studien är därför att undersöka hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Studien är en kvalitativ intervjustudie med 31 sexuellt aktiva personer 23—61 år. Deltagarna rekryterades via annonser i lokaltidningar, breda Facebook-grupper och på stora arbetsplatser. Intervjuerna var semi-strukturerade och berörde sexuell kommunikation, sexuella relationer och erfarenheter av sexuellt samtycke. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Analysen av intervjuerna resulterade i ett huvudtema: Ett spektrum av samtycken: kontextuella och kontinuerliga sexuella praktiker. Huvudtemat beskriver hur samtycke är mångfacetterat och uttrycks olika beroende av situation, relation och föreställningar om kvinnlig och manlig sexualitet och sexuell praktik.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Visste du att män hade rätt att slå sina fruar på talet? Att kvinnor blev omyndiga så fort dom gifte sig? Att det inte kraftig en enda kvinna i regeringen förrän ? Ogifta kvinnor också änkor samt frånskilda får rätt att bedriva företag inom hantverk och viss handel. Etta kommunalvalet där kvinnor får rösta. Kvinns i Sverige får allmän rösträtt samt blir valbara till riksdagen. Kvinnor inom Sverige får rösta för första gången i ett riksdagsval. Nu blir dessutom gifta kvinnor myndiga när de fyller Karin Kock blir den första kvinnan i regeringen.

Sekundär meny

G enom en uppmärksammad nu pågående mål har vi brutalt på mints försåvitt en kategori människor som visserligen emedan och då skym tar i pressens brottsreportage, men som likväl i det hela lever utanför  den allmänna uppmärksamhetens blickfält och om vilkas skumma framför havanden flertalet medborgare vet föga meddelande. Det är de individer som  förgriper sig sexuellt på minderåriga. I det fall rättegången avser  kostade angreppet ett liten snäll och trevlig årig donna livet och  blottade därigenom på en hemskt sätt dunkla krafter i vårt samhälle. När gärningen, såsom här, leder till offrets död kan den kriminalpsyko logiskt vara av olika slag: sadistiskt lustmord; oavsiktligt dödande un der offrets motstånd vid våldsamt tilltvingat könsumgänge; dödlig för  att undvika angivelse och lagförande. Inblick häri kan vinnas endast  igenom bekännelse av den som begått gärningen, då undersökning av  offrets kropp ej alltid lämnar säkra upplysningar. Under inverkan av denna skrämmande händelse skärptes förut till fället polisens vaksamhet ifråga försåvitt individer med ett misstänkt intresse  förut minderåriga flickor.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Inom propositionen föreslår regeringen lagändringar som syftar till att förbättra skyddet för enskilda mot påtvingade och för tidiga gifte. Enligt regeringens bedömning finns det behov av att anpassa nuvarande regler försåvitt val av tillämplig lag vid hindersprövning till ändrade värderingar inom området. Reglerna föreslås ändrade på sådant sätt att hindersprövning för vigsel inför svensk ineffektiv alltid skall ske med tillämpning bruten svensk lag. Om ingen av parterna har anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist skall för var samt en av dem även medborgarskapslandets alternativt hemvistlandets lag tillämpas. En konsekvens bruten ändringen är att ingen längre kan ingå äktenskap inför svensk myndighet framför 18 års ålder utan särskilt befogenhet. Villkoren för att få ett sådant tillstånd föreslås också bli skärpta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *