Inbjudningar

Andebesättelse hos kristna

Möt lydiga kristna meddelande

Svar : Kära brevskrivare. Tack för din fråga. Jag anar bakom den en oro för synd som du själv, eller någon i din omgivning faller i, och som skakar din eller andras frälsningsvisshet.

Be för mig - fängslade pastor Youcef skriver brev

Dödsdömde pastorn Youcef Nadarkhani har suttit fången i över två och ett halvt år, och omvärlden försöker förmå regimen att upphäva dödsdomen. På onsdagen publicerade kristna organisationen Present truth ministries en brev som uppges vara skrivet bruten Nadarkhani i fängelset Lakan på måndagen. Han inleder brevet med att delge för alla älskade bröder och systrar att hans hälsa är god, mot kropp och ande, trots den svåra situationen i fängelset. Nadarkhani skriver att han ibland informeras om kampanjer av kyrkor, politiker och människorättsorganisationer för hans frihet och att han uppskattar dem. Samtidigt kritiserar han förolämpande handlingar såsom bara orsakar problem. Sannolikt syftar han bland annat på kontroversielle Floridapastorn Terry Jones som använt pastor Nadarkhanis belägenhet som ursäkt för att bränna Koranen. Pastor Nadarkhani berättar att han ber för landets ledare att de skall styra landet efter Guds vilja, alldenstund han genom att be för dem är lydig mot Guds ord. Han avslutar brevet med att be försåvitt fortsatt stöd i bön.

Katolska Kyrkans lilla katekes

Mot mina vördnadsvärda bröder kardinalerna, patriarkerna, ärkebiskoparna, biskoparna, prästerna och diakonerna samt  mot alla medlemmar av Guds folk. Förut tjugo år sedan påbörjades arbetet tillsammans Katolska Kyrkans Katekes, som den extraordinarie biskopssynoden hade begärt, vilken samlats tillsammans anledning av att det gått tjugo år sedan det ekumeniska Andra Vatikankonciliet avslutats. Jag tackar av hela centrum hjärta Herren, vår Gud, för att han skänkt Kyrkan denna katekes, såsom godkändes av min vördade och älskling föregångare, påven Johannes Paulus II. Hurdan nyttig och dyrbar denna gåva varenda har framför allt bekräftats av att den tagits emot så positivt samt beredvilligt av biskoparna som den ju först och främst var riktad mot som säker och autentisk referenstext förut den katolska läran, speciellt för att arbeta fram lokala katekeser. Men den har också bekräftats av det gynnsamma och varma mottagande som kommit den till del av alla delar bruten Guds folk, som har kunnat bilda känna och uppskatta den på mer än femtio språk till vilka den hittills blivit översatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *