Inbjudningar

Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas

Psykologisk hälsovård sex har en biel

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Om bloggen På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården. Det är i första hand Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, som skriver inläggen. Det framgår av den rapport som SKR, i samarbete med Svenska Palliativregistret, publicerat om den palliativa vården under pandemin. Palliativ vård har den senaste tiden debatterats mycket. Ofta bygger debatten tyvärr på okunskap om såväl vad palliativ vård är som om hur de som får palliativ vård upplever sin sista tid i livet. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande, icke-botbar sjukdom. Syftet är varken att påskynda eller att fördröja döden.

Om publikationen

Att må psykiskt dåligt som ung Innehållet gäller Västra Götaland Om man är ung och tycker livet känns ansträngande finns det flera ställen att vända sig till, exempelvis elevhälsan, vårdcentralen alternativt en ungdomsmottagning. Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten. Anställd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt. De får inte blotta vad du har berättat. Besvär samt svårigheter Ung med psykisk ohälsa: Bekymmer och svårigheter För barn: Så tillåts du hjälp Om du mår dåligt eller något känns fel, berätta det för en vuxen. Du ska ej behöva vara ensam med det jobbiga. Det går att göra saker så att det blir bättre.

Andra orsaker till tvångsvård

Mental ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas Publicerad: 6 september Folkhälsomyndigheten Försåvitt publikationen Den här publikationen ger fakta om utbredningen och utvecklingen av psykiska besvär bland studenter och om betydelsen av hälsofrämjande insatser. Vi vänder oss i första hand till dig såsom är beslutsfattare på universitet eller högskola och har ansvar för studenters skolning och arbetsmiljö. Publikationen kan även befinna av intresse för dig som är politiker eller arbetar på en studenthälsa eller en studentkår.

Börsen laddar för uppgång - Börslunch 25 september

Tvångsvård är noga reglerat i lag

Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd Ordlista Affektiv sjukdom — psykiatriska diagnoser i design av depressionssjukdomar eller bipolär sjukdom. Agender — en person som inte inneha en specifik könsidentitet och vars könsuttryck inte kan definieras eller könsbestämmas enligt tvåkönsnormen. Binär — något som är tvådelat, till exempel uppdelningen av folk efter kön där någon antingen är kvinna eller man. En binär transperson är en person som identifierar sig som transman eller transkvinna. Ciskvinna — en person som i juridisk samt biologisk mening anses vara kvinna samt som socialt alltid har sett sig själv som flicka eller kvinna. Cisman — en person som i rättslig och biologisk mening anses vara hane och som socialt alltid har sett sig själv pojke eller man. Cisnorm — antagandet att det bara finns två kön, kvinna och man, samt att dessa är varandras motsats igenom kvinnligt och manligt kodade sätt att se ut och bete sig. Det finns oskrivna regler, idéer och förebild om hur personer förväntas vara, liv och se ut beroende på det kön en person har eller antas ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *