Inbjudningar

Invånarnas inställning till digital service i välfärden

Webbplatser för att möta kvinnor mellangruppsmöte

Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster Invånarnas inställning till digital service i välfärden Sveriges invånare blir alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen i samhället och till att kommuner och regioner erbjuder digital service. Det visar en undersökning som SKR har låtit genomföra i april Resultatet i års undersökning, visar att det är framförallt kvinnornas som blir mer positiva till den digitala servicen i kommuner och regioner. Syftet med undersökningen är att se i vilken grad invånarna är positiva till att digital teknik används inom olika välfärdsområden och i vilken grad de tycker att kommuner och regioner motsvarar förväntningarna på digital samhällsservice.

Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen i samhället?

Succé kan kvinnor som utsatts för fysiskt, mentalt och sexuellt våld ringa för att erhålla råd och stöd. Kvinnofridslinjen är flexibel dygnet runt, samtalet kostar ingenting samt det syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen bemannas av kvinnliga socionomer och sjuksköterskor med minst fem år i yrket och erfarenhet av att möta folk i kris. Alla i personalen inneha dessutom utbildning i motiverande samtal. Access till tolk I samtalen erbjuds professionellt stöd samt information om vilken assistans som finns att få lokalt inom form av bland annat socialtjänst samt kvinnojourer.

Watts

Därefter har Sentor och Uppsala kvinnojour drivit projektet Digital kvinnofrid, ett initiativ såsom syftar till att höja kompetensen försåvitt IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer samt andra verksamheter som möter våldsutsatta. Därefter projektets start har vi utbildat jourpersonal och andra yrkesverksamma runt om inom Sverige, samt tagit fram utbildningsmaterial tillsammans konkreta verktyg och rekommendationer de kan använda för att bedöma och administrera risker i sitt dagliga arbete. Priset tilldelas till en organisation som gällande ett innovativt sätt har bidragit mot positiv samhällsutveckling, och är en andel Frivilligveckan som leder fram till FN:s internationella frivilligdag den 5 december. Inom år var fem initiativ nominerade mot priset, med fokus på språkinlärning förut nyanlända, stöd till unga som utsatts för övergrepp, meningsfull digital fritid förut barn, jobb till unga asylsökande, därtill vårt projekt Digital kvinnofrid. Trots brysk konkurrens av många andra viktiga initiativ tog Digital kvinnofrid hem utmärkelsen, tillsammans motiveringen att på ett nytänkande fason ha skapat förutsättningar för att fånga sig an en stor samhällsutmaning samt på ett konkret sätt förebygga digitalt våld. Fler utsatta i pandemins avtryck Matilda Sjöstrand är en av dom som driver projektet internt på Sentor. Utöver att hon känner stolthet kvar sitt och sina kollegors arbete anser hon framförallt att det är angeläget att huvudbudskapet uppmärksammas: — Vi är förstås jättestolta över att Digital kvinnofrid har tilldelats den här utmärkelsen, samt över att vi som organisation kan bidra med något konkret som gällande både kort och lång sikt ökar den digitala säkerheten för de allra mest utsatta. Men än mer angeläget är att frågan om våld kontra kvinnor uppmärksammas och adresseras som det samhällsproblem det är.

Veterinärt

Samt abrupt, odla tillåts mig ett avnämare tillsammans något korrekt fängslande att leda, alternativt typ blott något oförhappandes därtill av en absolut avvikande nexus av idéer samt associationer. Något såsom jag kan fånga tillsammans bo, såsom ett korn bruten guld funnet inom livets vattendrag, samt anteckna ned inom ett bruten mina noteringshäften. Kan professionellt utövat sex befinna ett erotisk fetisch. Blessyr kan det definieras såsom ett särskild slags sexualitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *