Möten

Other languages with Google Translate

Hur man möter kvinnor mortem

Debatten om att antalet kvinnor och barn som blir offer för sexh Polis och myndigheter har larmat om att sexannonserna ökat, att allt fler barn utnyttjas och att övergreppen sprids på nätet. Vi har gjort allt som står i vår makt för att uppmärksamma frågan. Child10 arbetar både nationellt och internationellt — det här året har vi försökt att uppmärksamma problemet och samtidigt ta fram lösningar. Tillsammans har vi identifierat lösningar för att kunna bekämpa människohandel av barn och sammanställt dessa i ett call for action till EU:s alla medlemsstater. Det har varit ett otroligt intensivt men roligt arbete. I början på nästa år kommer vi att presentera de 10 organisationer som valts ut, och som vi kommer stötta och samarbeta med under !

Nellie Erberth

Ni kan vara med och ge kvinns en ny chans i livet! Nytt liv för unga kvinnor — P Kvinnor från fattiga byar i Etiopien tar sig till huvudstaden i framtidstro om att hitta arbete. Alltför ideligen slutar drömmen i ett liv gällande gatan. Prostitution kan framstå som sluta möjligheten till försörjning, för kvinnor såsom blivit övergivna. Tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien hjälper vi kvinnor såsom hamnat i prostitution till ett nytt liv. Även kvinnornas barn får handledning och hjälp. Jag vägrade att avyttra mig själv. Jag var oskuld.

Inläggsnavigering

Dags för fullständiga medborgerliga rättigheter mellan könen! Det finns en rad olika barrikad som gör att de medborgerliga fri- och rättigheter som erkänns genom konventioner och lagstiftningar inte praktiseras i verkligheten. Idag lever vi ett klassamhälle. Löneskillnaden mellan män och kvinnor har ökat. Rasistiska och främlingsfientliga krafter är gällande frammarsch. Men det är även fundamentalistiska och religiöst konservativa grupper, som inneha ökat sitt inflytande både hemma samt i andra delar av världen. Ej nog med det. Det sexuella våldet, sexuella trakasserier, lönediskriminering, förtryck och mord i heders namn, samt tvångs- samt barnäktenskap är omfattande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *