Möten

Skev könsfördelning på statliga arbetsplatser

Ligger för enkönade vad weed

Se en fullständig tabell över könsfördelningen vid landets myndigheter i slutet av artikeln. Statistik från Arbetsgivarverket visar att det redan för tio år sedan var fler kvinnor än män som arbetade inom staten. Därefter har andelen kvinnor fortsatt att öka långsamt. Med jämn könsfördelning brukar man mena att andelen kvinnor respektive män ska ligga inom intervallet 40 till 60 procent. Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivarna ska främja en jämn könsfördelning. Diskrimineringsombudsmannen  Agneta Broberg  förklarar att det bland annat innebär att arbetsgivaren ska se till att man har villkor som inte utesluter det ena könet. Men det innebär inte med automatik att en arbetsplats som inte har en jämn könsfördelning har brustit i förhållande till lagen.

MEST LÄSTA

Ej heller för djuren betyder sex evig fortplantning utan handlar ofta om game och njutning. Homo- och bisexualitet är inte ovanligt. I olika delar bruten världen förekommer sägner om homosexuella förehavanden bland djur. Framför allt hos Nordamerikas indianer, stammar på Nya Guinea samt bland folkgrupper i de arktiska regionerna finns sådana gamla berättelser. Sex emellan individer av samma kön tycks ej vara förbehållet enbart människan. Det etta vetenskapliga belägget kom redan på talet, och under det följande århundradet publicerades ett antal uppsatser om homosexualitet bland frilevande fåglar och däggdjur. Sådana beteenden beskrevs även av två kända talszoologer, den österrikiske Nobelpristagaren Konrad Lorentz samt hans brittiske kollega Desmond Morris. Mirakel senare årtionden har antalet rapporter försåvitt, och fotografisk dokumentation av, homosexuella beteenden hos frilevande djur ökat kraftigt. Bruten praktiska skäl är de flesta observationer gjorda på djur i fångenskap.

Sök på sajten

Två personer möts, förälskar sig och gifter sig. Ingenting ovanligt. Men vissa vill benämna äktenskapet på ett särskilt fason om parterna har samma kön. Vad ska det då kallas? Allmänspråket är det um­gängesspråk vi använder när vi rör oss utanför special­områdena. Det funkar märkvärdigt bra, även i sådana baisse där fackmänniskor ryser över hur lättsinnigt deras termer används.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Litteratur och tidskrifter utgivna av Institutet förut de inhemska språken och språkspalter samt artiklar skrivna av medarbetare vid institutet. För en tid sedan berättades det i Hbl om en fullmäktigeledamot såsom bland mycket annat inte accepterade samkönade äktenskap. Ett par dagar senare kunde vi läsa att Barack Obama inom maj hade sagt att han menar att enkönade par ska få viga sig. Så vad är det justera och rekommendabla uttrycket för par bruten samma kön och äktenskap mellan dem: samkönade eller enkönade?

Ligger för enkönade gnomenetmeeting

Tjejsex

Konferens beredvilligt dej såsom är sugen aktuell att möta gällande kvällen. Antagligen besitta ni ett dröm ni vill avsluta, antagligen är ni blott sugen. Hör bruten dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *