Möten

Detta kan hända

Möt männa i Stockholm för framgångsrika

Publicerat 29 oktober Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Beslutet gäller till och med den 19 novembermen kan förlängas. Antalet personer som diagnosticerats med covid i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid i slutenvården. Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten. Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att: Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Offentlig tillställning

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck Webbkursheder. Den vänder sig i första labb till dig som arbetar inom socialtjänst, förskola och skola, men kan likaså användas av yrkesverksamma inom vård, omtanke, rättsväsende och av organisationer inom civilsamhället. Kursen är framtagen för att användas i grupp för ett kollegialt inlärning.

Nationell strategi

Fakta till dig som haft nära bekantskap med någon som har covid Innehållet gäller Stockholms län Här finns fakta för dig som nyligen har haft kontakt med en person som inneha covid Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte absolut att du blivit smittad eller att du blir sjuk, men du borde träffa så få personer som genomförbart under en tid. Bor du inom hop med en person med covid ska du isolera dig i sju dagar.

Länsstyrelsens uppdrag

Covid Nu öppnar vissa verksamheter igen — det här gäller Publicerad: Uppdaterad: Öppningen kommer att ske stegvis samt på ett smittsäkert sätt. För dom verksamheter som är fortsatt stängda innefatta det i ett första läge mot och med 7 februari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *