Möten

Martin Luther

Sida för att möta katolska latina

Inför DIU-seminarium på Bokmässan Det är år sedan Martin Luther offentliggjorde sina teser där han kritiserade den katolska kyrkan. Vid denna tid var boktryckarkonsten en relativt ny medieteknologi. Det gjorde att hans teser snabbt fick enorm spridning och ledde till en reformation av kyrkan i Nordeuropa. I dag har digitaliseringen inneburit ett motsvarande teknikskifte som utmanar etablerade maktstrukturer. Men vilka är de avgörande frågorna om verklighetsbeskrivningar, drivkrafter och medier i vår tid? Den 31 oktober spikade den tyske prästen Martin Luther upp ett ark med 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg i östra Tyskland.

2. Den medeltida kyrkoprovinsens organisation

Inom flyktingströmmarnas Europa är det lättare ännu på länge att leva sig in julens evangelium. När Jesus föddes varenda hans föräldrar på resa. Mellan Nasaret och Betlehem var det ca fem dagsresor, och det var knappast något som familjen längtade efter nu när Maria var höggravid. Att lämna Maria ensam hemma hade dock varit fortfarande mer problematiskt. Dels för att hon ville ha sin man i närheten när hon skulle till att födoämne, men också för att hon varenda i en socialt mycket utsatt befattning. Visa originalinlägg fler ord. I media uppmärksammade konversioner till Katolska kyrkan gällande sista tiden har satt igång ett ekumenisk debatt. Flera av de såsom blivit katoliker bloggar och skriver litteratur där de motiverar varför de blivit katoliker.

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet

Utredningen har i det arbete, som redovisas genom förevarande betän- kande, biträtts bruten särskilt förordnade experter, nämligen enligt nominering den 17 april numera docenten inom praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet teol. Ahrén har numera begärt och erhållit entledigande från det honom lämnade expertuppdraget. Det nuvarande förhållandet emellan staten och Svenska kyrkan är, som konstitutionsutskottet framhöll i det utlåtande, såsom låg till grund för riks- dagens framställning till Kungl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *