Rapport

Historien om mannen som hade sex med en delfin

Att lära känna mötesrum

Särskild kommentar från Elisabeth Engberg och LarsOlov Eriksson 52 Särskild kommentar av Biörn Fjärstedt 55 Särskild kommentar av Samuel Rubenson 58 Förord Frågor om homosexualiteten och kyrkorna diskuteras för närvarande världen över. Olika uppfattningar bryts mot varandra. Många i samhället och i kyrkan har sina åsikter klara, andra är tveksamma och vill ha tid för eftertanke. Det är så mycket involverat i dessa frågor att det inte är enkelt att bilda sig en uppfattning. Därför har Kyrkostyrelsen och Biskopsmötet gett Svenska kyrkans teologiska kommitté i uppdrag att fortsätta den bearbetning av frågorna kring homosexualitet som redan har pågått inom Svenska kyrkan sedan ett antal år. Uppdraget innebär bland annat att ge perspektiv från nutida kunskap, från bibeltolkning, historia och etik samt att undersöka om och hur olika, och ibland motstridiga, uppfattningar och förhållningssätt i denna fråga kan rymmas inom samma kyrka. Vi har med de resurser som stått till förfogande inte kunnat genomföra någon ny forskning i de frågor som tas upp. Vi har fått inskränka oss till att ge några viktiga perspektiv, några fakta och några förslag till hur man kan resonera.

Författningsförslag

Försåvitt hen till exempel föddes med det manliga könet fast de känner sig som en tjej. Detta är emedan att du klär dig och inom vissa fall opererar om könet. Flera brukar kunna blanda ihop transexuell tillsammans transvestit men det är två absolut olika saker. En transvestit är en som klär ut sig till det motsatta könet för skoj skull. Mestadels män som klär ut sig mot kvinnor och använder detta som ett underhållning. Queer är ett engelskt glosa som betyder konstig och annorlunda. Inom början var det inte positivt alternativt accepterat av samhället att vara queer.

The Case of the White Kitten / Portrait of London / Star Boy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *