Rapport

På SVT just nu

Kvinna som letar efter tjeckiska

Send feedback. Privacy · Terms. Available episodes. Än en gång samlas en trippel nördar i det Berglöfska köket för att snacka lite film, TV och nyheter! Peter, Mats och Jonas ses i köket över en kopp kaffe, för att snacka en smula om det senaste i nyhetsväg och mycket annat. Vi tar till exempel upp vilka filmer och serier som streamats mest under med en del överraskningar! Mats har sett George Clooney-drivna sci-fi-promenadfilmen The Midnight Sky, och berättar exakt varför man inte bör har kyrkfönster på rymdskepp. Det kan hända att vi har en lite debatt om vad Marvel och DC egentligen håller på med också, men det överraskar väl inga trogna lyssnare?

Sammanfattning

Nya vyer : datorer och nya massmedier - hot eller löfte : redogörelse från Informationsteknologiutredningen. Den 20 juli bemyndigade regeringen chefen för utbildningsdeparte- mentet att tillkalla en kommitté med högst 5 ledamöter att utreda frågan om den nya informationsteknologin. Med stöd av detta bemyndigande till- kallade departementschefen den 20juli bankkamreren Sven Gustafson, ordförande, samt kanslichefen Leif Andersson, riksdagsledamoten Anders Björck, riksdagsledamoten Olle Eriksson och riksdagsledamoten Catarina Rönnung som ledamöter.

Sammanfattning

Globen-berättelserna uppmuntrar oss flickor att få gå i skolan, för det är vår rättighet. Det här programmet gör oss starka. Här är det som försåvitt pojken har ett extra huvud därjämte det som sitter på hans hals, och som gör det möj­ ligt för honom att tänka bättre samt annorlunda än flickan. Vi ger pojken fördelar i alla sam­ manhang.

Kvinna som letar efter en jong

Till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet

Kuf Sammanfattning Den elektroniska teknologins utveckling innebära att förutsättningarna för spridning och mottagande av information i framtiden kan anlända att för- ändras radikalt. Nya informationsbärare kan komma att introduceras till hushållen i stor skala, främst text-TV samt data-TV samt, på något längre sikt, telefaksimil. Informationsteknologiutredningens uppgift är att deklarera utvecklings- möjligheter och användningsområden för dessa medier och att diskutera deras roller och uppgifter i ett större kontext. Utredningen skall därefter ta ställning mot om och i så fall gällande vilka villkor dessa medier bör utnyttjas. I denna rapport presenteras ett basal material: en Sammanfat- tande beskrivning bruten vad text-TV, data-TV och telefaksimil är, en kortfattad översikt över deras möjliga användningsområden och en inledande diskus- sion om de frågor som utredningen inom sitt fortsatta arbete har att bearbeta. Syftet med rapporten är att allaredan i detta skede av utredningsarbetet egga till en allmän debatt kring dom nya medierna — deras möjligheter samt deras risker, de förväntningar och dom farhågor som man kan hysa före ett genom- brott av text-TV samt data-TV.

Psykolog

Ett serie i tre delar efter Stieg Trenter. Berätterlsen utspelar sig under märklig augustiveckor Kriget har vänt. Den tyska offensiven är stoppad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *