Rapport

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Möt funktionshindrade kvinnor happen

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Om bloggen Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR. Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten. Ibland är den överdriven och ibland är den rättfärdigad. De senaste dagarnas kritik om hur socialtjänsten sparar orosanmälningar är dock helt missriktad. SKR brukar välkomna de granskningar som görs av socialtjänsten.

Kommentarer

Luriga isar - Visst är det gött med vinter!? Isen har nu lagt sig på många mindre sjöar samt lockar till att pröva fiskelyckan, bege skridskor eller ta en pro Issäkerhetsrådet rekommenderar att snötäckta isar beträdes tillsammans största försiktighet och endast av dom som har god vana och domstol utrustning för att vistas på isen. Vid minsta osäkerhet om isens tjocklek och bärighet — stanna kvar gällande land. Några enkla regler för utökad säkerhet: - Undersök isens bärighet före du går ut på den samt vid förflyttningar.

Kvinnofridsarbetet måste utvecklas och förstärkas

Ett fördom kommer sällan ensam. Den såsom nedvärderar personer med funktionsnedsättning kan medan vara både rasist och sexist. Lär dig känna igen intoleranta människor förut att lättare kunna bemöta dem. Det som till synes tycks vara oskyldigt prat kan ha en mörkare nackdel, säger forskaren i psykologi Robin Bergh som har studerat fördomar i ett avhandling vid Uppsala universitet. Likaså inneha den person ofta fördomar mot folk med funktionsnedsättning som uttrycker sig nedvärderande om kvinnor eller homosexuella. Genomskåda svepskälen och dimridåerna och reagera. En fördom uppstår snabbt, men tar lång epok att bli av med. Det farliga med fördomar är att de leder till diskriminering av redan utsatta grupper.

Relaterade inlägg

Odla det kan definitivt gnällas betydligt mer. Vi kom dock knappast hit igenom att slå oss på bröstet inom form av en motreaktion på anmärkning. Dessutom kan det vara farligt att tänka i svart eller vitt.

Stödet till våldsutsatta brister

Fredag 5 juli Vi har vänner såsom avstår från att åka hit mot Almedalen i år, vi har kompisar som åker hit men som är fullt medvetna om risken det innebära. Vi har vänner som blivit hotade för att de är judar, förut att de har synliga funktionsnedsättningar, förut att de burit en prideflagga. Själva är vi på plats igen, tillsammans vetskapen om att vi är märklig av de som nazisterna i historien utrotat och som de i dag inte tycker skall få röra sig fritt eller ens existera. Hur kan man kalla det demokrati, att vissa folk ska få uppträda till vilket belöning som helst trots att de är ett hot mot andra människor? Syntolkning: Foto av tidningssidan. Torsdag 4 juli Under torsdagen medverkade Birgitta Andersson inom ett samtal hos  JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap  om hur regeringen kan rädda de små barnen med störst funktionsnedsättning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *