Rapport

Other languages with Google Translate

Var att träffa men i illamående

Teknik Lokaluthyrning Teknologkåren har flera lokaler som vi hyr ut till såväl våra sektioner och medlemmar som externa hyresgäster såsom nationer, andra kårer, företag och privatpersoner. För att få veta mer om respektive lokal, pris och hur man bokar dem vänligen klicka på lokaler nedan. Lokaler Cornelis from

Korridorrum

Alternativt findkollegie. Om man köper en ejerlejlighed betalar man, förutom priset på lägenheten, också ett visst belopp i månaden fællesudgift till städning i trappuppgången, elektricitet och liknande. Du betalar också fastighetsskatt. Försåvitt du köper en andelslejlighed är priset mycket lägre än en ejerlejlighed skada du betalar också en månadshyra, däremot ingen fastighetsskatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *