Singlar

Harvey Milk

Jag vill träffa homosexuella mötesbehov

Patrick Holmström Yle Tunisien bektraktas som ett liberalt land i arabvärlden, men det gäller inte inställningen till sexuella minoriteter. Homosexuella utsätts för massivt våld, enligt en undersökning som Svenska Yle tagit del av. I en rökig lokal i den tunisiska huvudstaden Tunis sitter några unga kvinnor och diskuterar sina strategier för att göra samhället mera tolerant gentemot icke-heterosexuella. Formellt är homosexuella aktiviteter illegala i Tunisien. Därför måste aktivister officiellt registrera sina föreningar under förklädnad. Den tunisiska feministaktivisten Ghaya. Bild: Patrick Holmström Tunisien,feminism En stor del av verksamheten handlar ändå i praktiken om att lära utsatta icke-heterosexuella kvinnor att skydda sig mot övergrepp.

Pride-festivaler i fjällen

Bestialisk I allmänhet har homosexuella under längre eller kortare tid utgått från att de är som andra, dvs. Av den tidpunkt som man kan anlända ihåg att man hade sina etta homosexuella känslor har det i medel gått sju år tills man började betrakta sig som homosexuell. För ganska tio procent har det gått mer än femton år. Då har flera fortfarande sett homosexualiteten som en avog egenskap hos sig själv, vars konsekvenser för livsföringen man har velat hämma. Ungefär hälften säger att de inneha önskat att de vore heterosexuella postumt den tidpunkt då de började bese sig som homo- sexuella. Den andra aspekten av homosexuellas situation som undersökningen tog upp rörde deras relationer mot varandra. Homosexuellas svårigheter att komma inom kontakt med varandra kan vara stora. Kontaktytorna är få och ofta bruten ett slag som inte gynnar uppkomsten av mer varaktiga relationer.

Till statsrådet Gertrud Sigurdsen

Kontakta Sexperternas samtalsmottagning kostnadsfritt. Stöd utan pekpinnar. Artikeln publicerades även i den utskrivna utgåvan av tidningen som gavs ut i december , då med rubriken David har inte fått träffa sin dotter på ett år.

Jag vill träffa homosexuella lokala monster

Författningsförslag

January 22 at AM · Liberalarena välkomnar Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi som presenterades igår. Stora volymer vätgas behövs för att ersätta industrins beroende av fossila bränslen. Vätgasen behövs också som fossilfritt bränsle, för att producera fossilfria substitut mot bensin, diesel och fotogen samt förut att framställa ammoniak utan klimatpåverkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *