Singlar

Oppositionen kläms allt mer

Möt den unga europeiska

Ärende: M. Denna anmälan berör följande företag: — Eurofiber Nederland B. Eurofiber, Nederländernakontrollerat av Antin Infrastructure Partners. Eurofiber och VWB förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3. Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag. De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet: — Eurofiber: tillhandahåller digital infrastruktur med hjälp av sina egna fibernät och datacentraler, — VWB: äger och driver anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion i Berlinregionen, — VBIG: kommer att installera ett fibernät i Berlinområdet och erbjuda internetleverantörer grossisttillträde till nätet samt erbjuda kommersiella kunder nät- och anslutningstjänster. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Befolkning och språk

Källor Seder och bruk Belarus Vitryssland inneha i århundraden ingått i den ryska kultursfären och delar i mångt samt mycket grannlandets seder och bruk, dessutom om influenser även förekommer från övriga grannländer. Män hälsar vanligen genom att skaka hand. Kvinnor som känner varandra kan hälsa genom kindkyssar, annars är det vanligt med bara en foto nick. En man och kvinna såsom inte är bekanta undviker ofta kroppskontakt. Den formella hälsningsfrasen är Zdravstvujte medans den mer informella är Privijet.

Välkommen till Kulturcentralen.

Begripa historia : Första världskriget Utbildningsradion,Från 13 år, 14 min, Film UR Två ungdomar, Candela och Saghar, och programledaren klär sig i tidsenliga kläder samt provar hur det är att liv vid tiden för första världskriget. Detta varvas med faktafyllda animerade inslag därborta vi reder ut orsakerna till att kriget bröt ut, om skotten inom Sarajevo, öst- och västfronten samt försåvitt fr Fatta historia : Andra världskriget Utbildningsradion,Från 13 år, 16 min, Hinna UR Om perioden efter första världskriget och vad som ledde fram mot ett andra världskrig. Svåra ekonomiska tider gjorde att starka ledare kunde fånga makten, Lenin och senare Stalin inom Sovjetunionen, och Hitler i Tyskland. Vi får följa vad som hände mirakel kriget och krigsslutet. Anarkismens historia : Testamentet Utbildningsradion,Från 19 år, 51 grimas, Film U Anarkismen har lett mot några av talets största revolutioner. Medan som anarkisterna genom organisationen Industrial Workers of the World organiserade sig igenom Europa växte även fascismen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *