Singlar

Teater i sex- och samlevnadsundervisning

Träffa en tjej för magen

Newton — ett Hawker centre som nämns i alla guideböcker och en stor rondell — hur kul kan det vara? Det var en av Jenny Falks första tankar om området som kom att bli hennes hemmakvarter. När familjen flyttade till Singapore höstenmitt under värsta hazen då hela staden var grå, var inte planen att flytta till Orchard. Följ med till Jennys kvarter som har nära till allt. Vi hade kackerlackor i vårt lilla kök och en byggarbetsplats som var igång ända till midnatt på andra sidan gatan.

Har du skickat bild på din snopp nån gång?

Introduktion: I syfte att minska spridningen bruten klamydia startade Örebro läns ungdomsmottagning kondomprojekt SÄKERT i samarbete med ett teatersällskap, för att erbjuda ett nytt arbetssätt kring sex- och samlevnadsundervisningen i plugget. Syftet med uppsatsen var att analysera elevers och lärares erfarenhet av kondomprojekt SÄKERT, som bestod av en teaterföreställning, värderingsövningar och kondomskola. Metoden bestod bruten en datainsamling som skedde genom enkäter med både öppna och slutna frågor. Resultatet visar att projekt SÄKERT är ett användbart arbetssätt eftersom det engagerar eleverna och gör sex- och samlevnadsundervisningen mer verklighetstrogen och avdramatiserad. Undervisningen såsom präglades av humor, gav eleverna lita att själva komma fram till lösningar samtidigt som den utmanade normer samt värderingar. Sättet att arbeta på såsom barnmorska i projekt stöds av Orems omvårdnadsteori. Det är viktigt att anlägga på elevens egen förmåga och utifrån det skapa ett passande omvårdnadssystem. Slutsatserna är att studien bekräftar tidigare forskning om att teater i sexualundervisning upplevs som positivt hos elever och idioter. Studien ger stöd till fortsatt samt utökat samarbete mellan ungdomsmottagningen, teatern samt skolan.

We Love You

Vad får dig att gå upp på morgnarna?

Chockdoktrinen, Naomi Klein Någon gång när mig satt och läste Jane Eyre inom början på december gick det opp för mig att jag trivdes bra med att läsa sådär femtio sidor litteratur om dagen. Några dagar framtid gick jag till biblioteket. Tanken varenda att det skulle ligga till bas för något slags bloggprojekt under jullovet, och problemet har ju inte varit att jag inte har legat inom, utan att den första boken, Chockdoktrinen, är fucking lång. Klein ger sig på ett av de kanske mest centrala uppfattningarna inom vår kultur: alltså att fria marknader gör människor frikänna. Jag sätter mig ner och intalar mig att jag ska läsa boken jättekritiskt, men likväl så faller mig dit, det finns inga motargument kontra det här. Kleins tes är att olika typer av chocker konsekvent inneha tillämpats av marknadsfundamentalisterna vid Chicago-universitetet därtill deras anhängare. Det kan till föredöme vara en chock i form bruten en elchock, som i Ewen Camerons experiment för CIA:s räkning; en statskupp och den efterföljande terrorn, som inom Indonesien samt flera länder i Sydamerika; ett krig för att sätta demokratin ur spel, som i Storbritannien tillsammans Falklandskriget och USA:s invasion av Irak; och det absolut vanligaste, som extrema marknadsreformer påtvingade länder som står gällande knäna, alltid resulterande i massfattigdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *